Advertisements

Alam Semesta Diciptakan

Di dalam Al Quran sebagai pedoman hidup kita banyak ayat-ayat yang berisi ajakan Allah kepada manusia untuk mempergunakan akalnya, untuk  berfikir, untuk mengamati alam semesta, menyadari keagungan dan kebesaran Allah SWT, sampai pada gilirannya kita akan senantiasa memujinya, mensyukurinya dan beribadah kepadaNya. Diantaranya pada Surat Al Imron ayat 190 Allah berfirman :

“Sesungguhnya dalam  penciptaan langit dan bumi,  dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda  bagi orang-orang yang berakal”

Pada surat Al Araf ayat 185 Allah SWT berfirman :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah” [Read more…]

Advertisements
%d bloggers like this: